Flirting with the Blues


Het festival staat dit jaar gepland op zaterdag 9 oktober 2021.

Gezien de huidige onzekere omstandigheden weten we nog niet hoe we het festival dit jaar vorm gaan geven.

Wij hopen iedereen in ieder geval dan in goede gezondheid te kunnen verwelkomen.